به گزارش (Banker)،محمود شایان در جلسه رفع مشکلات تولید که در محل اداره امور شعب جنوب تهران برگزار شد، با اشاره به شرایط نظام بانکی کشور بیان کرد: اقتصاد کشور یک نظام منسجم و در هم تنیده است و باید با استفاده از افکار خلاق مدیران و کارکنان بانک، تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.

منبع خبر: http://banker.ir/news/224440/بانک-ملی-به-دنبال-حل-مشکلات-واحدهای-تولیدی-است