به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، علی ربیعی، به دنبال نوسانات نرخ ارز و اثرگذاری آن در بازارهای داخلی این اطمینان را به مردم داد که دولت با سودجویان بازار مقابله می‌کند و اجازه هرگونه فشار به مردم را نمی‌دهد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/224446/شرط-پرداخت-وام-اشتغال-به-دارندگان-چک-برگشتی