جزایری تبعات دلاری و تاثیرات آن بر بازارسرمایه را ارجع‌تر از سامانه نامک دانست و گفت: در حال حاضر، سرمایه‌گذاران بازارسرمایه نقدینگی فراوانی را نداشته که بخواهند در بازارسهام به‌صورت انبوه سرمایه‌گذاری کنند و از طرف دیگر، وضعیت کارگزاری‌ها نیز چندان مطلوب نبوده که بخواهند اعتبار جدیدی به این موضوع اختصاص دهند.

وی درخصوص بازگشایی نماد های وب نیز گفت: سازمان به خاطر شفاف سازی و اعتمادسازی کار درستی انجام داد ولی در این بین باز هم سهامداران متضرر شدند.

وی شفاف سازی برای معاملات را ضروری خواند و گفت: معاملات خارج از بورس به سهامداران  کمک می کند که به آن میزان پولی که بخواهند برسند و این اقدام را مثبت ارزیابی کرد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/177857/جذب-نقدینگی-۱۳۰۰-میلیارد-تومانی-بورس-تهران-اعتبار-کارگزاری‌ها-و-سرمایه‌گذاران-کافی-نیست