در لیست ارائه شده، اولین ستون سمت راست حداقل قیمتی است که موبایل در ایران فروخته می شود و اخرین ستون سمت چپ قیمت موبایل با احتساب ارز دولتی و‌حق گمرکی و… است و تفاوت این دو ستون، سود حاصل برای فروشنده می باشد. (منبع عکس: دیجیاتو)

تفاوت شگفت‌آور قیمت‌های رسمی و بازار گوشی

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/61499/تفاوت-شگفت-آور-قیمت-های-رسمی-بازار-گوشی