به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به وجود شباهت بین دولت های احمدی نژاد و  روحانی گفت: تولید ناخالص ملی در هشت سال دوره احمدی نژاد (غیر از سال اولی که ادامه دولت قبلی بود و رشد داشت) کاهش پیدا کرد و در چند سال آخر دولت احمدی نژاد طبق آمارها نزدیک به منفی ۶ درصد رسید. علاوه بر آن شاهد افزایش نقدینگی در دولت وی بودیم که در انتهای دولت نزدیک به ده برابر افزایش داشت. در دوره آقای روحانی نیز این روند کماکان ادامه پیدا کرد که در طول چهار سال اول دولت روحانی نزدیک به سالی ۳۰ درصد با افزایش نقدینگی مواجه بودیم.

منبع خبر: http://banker.ir/news/223449/ریشه-رشد-نقدینگی