به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، نرخ فروش هر تن شمش روی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران در خرداد ماه رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. رشد نرخ ارز صادراتی محصول شمش شرکت اصلی ترین دلیل رشد نرخ محصولات شرکت می باشد.

مبلغ درآمدهای عملیاتی شرکت تا پایان دوره سه ماهه اول سال جاری ۷۳۶ میلیارد و ۱۳۱ میلیون ریال رسیده است.


نرخ فروش هر تن شمش روی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران در
خرداد ماه رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. رشد نرخ ارز صادراتی محصول شمش شرکت
اصلی ترین دلیل رشد نرخ محصولات شرکت می باشد.

مبلغ درآمدهای عملیاتی شرکت تا پایان دوره سه ماهه اول سال
جاری ۷۳۶ میلیارد و ۱۳۱ میلیون ریال رسیده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/177800/رشد-۱۰-درصدی-نرخ-شمش-روی-فرآور-در-خرداد-ماه