به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در این پرونده به ابعاد مختلف و اقدامات متنوع مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران پرداخته شده و کارکنان اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک، مهمانان ویژه آن بوده اند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/222940/انتشار-تازه-ترین-شماره-مجله-بانک-ملی