به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، محمدعلی سهمانی درباره تاثیر خروج آمریکا از برجام بر روابط بانک های ایرانی با بانک های دنیا با بیان این مطلب، به ایبِنا اظهارداشت: با وجودی که بعد از برجام فرصت خوبی در فضای بین المللی برای همکاری بانک های ایرانی با بانک های خارجی ایجاد شد، اما بازهم ارتباطات بانکی با بانک های درجه یک و حتی بعضا درجه ۲ برقرار نبود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/222880/تاثیر-خروج-آمریکا-از-برجام-بر-روابط-بانکی-ایران