به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، فرایند رسیدگی به شکایت‌های مشتریان از سال ۱۳۹۰ با استقرار سیستم‌ها و روش‌های مناسب در بانک پیاده‌سازی و عملیاتی شده است و از سال ۱۳۹۴ تحت نظارت مداوم و ارزیابی کارشناسان شرکت توف نورد قرار گرفته است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/222882/گواهینامه-ایزو-۱۰۰۰۲-بانک-سامان-تمدید-اعتبار-شد