به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، یکی از ضروری‌ترین نیازهای هر جامعه‌ای برای نجات و توسعه اقتصادی مسائل مربوط به داشتن نظام متمرکز و منسجم اطلاعات شفاف از فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/222886/اخطار-به-بانک‌ها-برای-ارائه-اطلاعات-به-سازمان-مالیاتی