به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، با توجه به اینکه پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۷ تعداد ۸۳۸ هزار نفر متقاضی کار جدید، وارد بازار کار شوند و با فرض ایجاد ۹۸۰ هزار شغل در سال ۱۳۹۷ بیکاری به ۱۱٫۲ درصد خواهد رسید، ایجاد اشتغال گسترده الزامی می باشد.

5

منبع خبر: http://banker.ir/news/222893/کدام-شغل‌ها-وام-اشتغال-می‌گیرند؟