به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، چند وقتی است مسئولان بانک مرکزی به تکرار و بدون وقفه خاتمه ماجرای موسسات غیرمجاز را به عنوان یکی از دستاوردهای بانک مرکزی اعلام می‌کنند. اما بد نیست این گزاره را با یک علامت سوال خواند. آیا پایان یافتن بحران موسسات غیرمجاز را باید دستاورد بانک مرکزی و یا مجموعه سه قوه دانست؟

منبع خبر: http://banker.ir/news/222845/درام-موسسات-غیرمجاز-و-سیاست-ساماندهی-بانک-مرکزی