به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سپرده گذاران محترم موسسات و تعاونی های یاد شده  از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۲۱ طبق جدول زمانبدی تعیین شده با ارایه مدارک و مستندات مثبته به بانک ها و موسسه اعتباری عامل، نسبت به تعیین تکلیف سپرده های خود اقدام کنند.


 

1

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/61134/مرحله-نهایی-تعیین-تکلیف-سپرده-های-موسسات-غیرمجاز-جدول-زمان-بندی