اقتصاد ایرانی: محسن جلال پور اظهار داشت: دولت اگر می خواهد مردم یا فعالان اقتصادی را مطمئن کند، دو اصل را باید در مجموعه کاری خود ببیند و وعده دهد.

وی افزود: یکی از اصول این است که ما به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی حرکت کنیم و اقتصاد دولتی و دستوری را کنار بگذاریم؛ از جمله نرخ ارز یا بهره که به صورت دستوری اعلام می شود و شما می بینید که چقدر تلورانس دارد.

به گزارش خبرآنلاین، رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: دولت می تواند بگوید من دنبال این هستم که برای مثال طی یک دوره ۵ یا ۱۰ ساله اقتصاد ایران را از یک اقتصاد دولتی و دستوری به یک اقتصاد آزاد و رقابتی هدایت کنم.

جلال پور عنوان کرد: اصل دوم این است که باید پایه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها این باشد که اقتصاد مسیر درست و واقعی را طی کند.

وی متذکر شد: نباید این گونه باشد که با مُسکن ها عملا یک سری از بیماری ها و امراضی که امروز در اقتصاد کشور وجود دارد، به طور موقت و مقطعی کنترل کرد، این در حالی است که هم بیماری جای خود می ماند و هم آثار مسکن روی آن اثر می گذارد و در نهایت یک معجون غیرقابل درمان می شود.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34902/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85.html