حسینی مقدم با بیان این مطلب که یکی از موضوعاتی که در تغییرات جدید بر روی آن تاکید شده است، برگزاری کنفرانس خبری توسط ناشرانی است که نماد آنها طی ۱۵ روز متوالی بیش از ۵۰ درصد نوسان مثبت یا منفی داشته است.

حسینی مقدم ادامه داد: در دستورالعمل جدید شرایط فرق کرده و در این دستور العمل تفاوت میان نوسان ۲۰ درصد و ۵۰ درصد قائل شده ایم و براین اساس در نوسان ۲۰ درصدی شرکت ها باید نسبت به تحلیل ها، شایعاتی و سوالات مختلفی که در بازار وجود دارد، واکنش نشان دهند.
حسینی مقدم افزود: نکته مهم این است که اخذ سوالات تحلیل گران، سهامداران و فعالان بازار، نیازمند طراحی سامانه ای بود. سامانه “تدان” از سال ۱۳۹۳ برای ارائه گزارش های تحلیلی توسط شرکت های کارگزاری، سبدگران وجود داشت و تحت مدیریت کانون نهادهای سرمایه گذاری اداره و از سایت های فرعی سامانه رسمی کدال است. بر این اساس، فعالان می توانند سوالات خود را از طریق سامانه تدان در نماد “فسپا” مطرح کنند.

 وی در پایان گفت: گرچه سعی ما بر این است که این کنفرانس ها به صورت کاملا مجازی انجام شود ولی باید این امکان فراهم شود که همه خبرنگاران بتوانند در این کنفرانس ها حضور داشته باشند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/176820/جای-خالی-اصحاب-رسانه-در-کنفرانس-خبری-تشریح-ساز-و-کار-کنفرانس-خبری-مجازی