اقتصاد ایرانی: به گزارش مهر به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول پس از ارائه مشاوره های سالانه خود با مقامات عربستان سعودی، اعلام کرد که اصلاحات این کشور به خوبی پیش می روند و از دولت خواست که همراه با بالا رفتن قیمت نفت، هزینه کردهای خود را افزایش ندهند.

تیم کالن، سرپرست تیم صندوق بین المللی پول که این ماه مذاکرات ۱۲ روزه ای با مقامات سعودی انجام داده است، در بیانیه ای گفت: عربستان سعودی پیشرفت خوبی در پیاده سازی برنامه جاه طلبانه اصلاحات خود، تحت چشم انداز ۲۰۳۰ داشته است.

او پیش بینی کرد که امسال رشد اقتصادی عربستان شروع به افزایش کند. این درحالی است که تولید ناخالص ملی عربستان، سال گذشته برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ تا کنون، کاهش یافت.

«دولت التزام خود را به اصلاحات گسترده اقتصادی و اجتماعی حفظ کرده است تا وابستگی سنتی این کشور به نفت را از بین ببرد و بخش خصوصی فعال تری ایجاد کند که برای جمعیتی که در سن اشتغال قرار دارند، شغل به وجود بیاورد».

همین سال گذشته بود که صندوق بین المللی پول به به ریاض هشدار داده بود کسری بودجه خود را با سرعت خیلی زیاد کاهش ندهد تا اقتصاد این کشور در معرض آسیب قرار نگیرد. این کمک کرد تا در پایان سال گذشته مقامات عربستان متقاعد شوند تاریخ متوازن کردن بودجه را از ۲۰۲۰ به ۲۰۲۳ به تعویق بیاندازند.

هرچند کالن با لحنی بسیار متفاوت گفت که مقامات باید «با افزایش قیمت های نفت، در برابر وسوسه توسعه مجدد هزینه کردهای دولتی مقاومت کنند.»

کالن گفت: هدف گذاری برای متوازن کردن بودجه در ۲۰۲۳ بسیار مناسب است. دولت حالا باید بر روی تحقق این هدف متمرکز شود. محدود کردن رشد هزینه کردهای دولت برای دست یابی به اهداف مالی، ضروری است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34937/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D9%84+%D8%A8%D9%87+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7.html