به گزارش بورس نیوز، رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاهای اجرایی، به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و ممانعت از سرگردانی مردم در ساختمان اداری دستگاه اجرایی و پیشگیری از برقراری ارتباط غیراصولی و مفسده‌آمیز با کارکنان دولت، ارجاع مردم به کارشناسان در داخل ادارات را ممنوع اعلام کرد.

بر اساس بند ۱ این بخشنامه، از اول تیر ماه ۱۳۹۷ به بعد ارائه خدمت به مردم در محلی غیر از میز خدمت و ارجاع آنان به واحدهای سازمانی و کارشناسان در داخل ادارات ممنوع بوده و نقض مقررات محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم، در بند ۲ این بخشنامه آمده است، دستگاههای اجرایی مکلف هستند تنها از طریق میز خدمت (حضوری یا الکترونیکی) که در طبقه اول یا در دسترس‌ترین مکان با مراجعین قرار دارد، ارباب رجوع را پذیرش کرده و حتی المقدور در همان مکان از طریق فرایندهای تجمیع‌شده در میز خدمت، درخواستهای مراجعان را پذیرش و خدمات لازم به آنها و خدمات لازم به آنها ارائه شود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/176789/ممنوعیت-ارجاع-مردم-به-کارشناسان-داخل-ادارات