اقتصاد ایرانی: ماریو دراگی- رئیس بانک مرکزی اروپا- گفت: منطقه یورو نیاز به ابزار مالی جدید و مشترکی دارد تا کشورهای عضو را در کنار یکدیگر نگه دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، انتظار می رود رهبران اروپایی در نشست ماه آینده خود برای تحقق بخشیدن به برخی از مسائل پابرجا درون اتحادیه نظیر فراهم کردن مساعده های نقدی به بانک های دارای مشکل به پیشرفت هایی دست یابند.  

دراگی که در رویدادی در شهر فلورانس سخن می گفت از این اقدام حمایت کرد و از اعضای منطقه یورو خواست ابزاری با حمایت های دولتی برای کمک به کشورهای ضعیف تر که در زمان بحران بدهی توسط سرمایه گذاران جریمه می شوند طراحی کنند. وی گفت: به ابزارهای مالی بیشتری نیاز داریم تا در زمان شوک های بزرگ، بدون تحمل بار ناشی از سیاستهای پولی، همگرایی خود را حفظ کنیم. هدف از این اقدام تامین یک لایه ثبات دیگر است که اطمینانی تازه به سیاست های ملی می دهد.

دراگی به بیان جزئیات بیشتر پیشنهاد خود نپرداخت و در عین حال اعلام کرد طراحی چنین ابزاری به دلیل قوانین تامین مالی اتحادیه اروپا آسان نخواهد بود. ایده های مشابهی در زمان بحران ۲۰۱۲ منطقه یورو مطرح شدند که از جانب آلمان که می ترسید مجبور به پرداخت پول بیشتری برای کشورهای مقروض این اتحادیه نظیر ایتالیا شود، به شکست انجامید.

دراگی گفت ارز واحد اروپایی، مورد اعتماد شهروندان منطقه یورو است، اما تاکید کرد یورو باید مزایایی که قولش را داده است ایجاد کند. او گفت: مردم اروپا انتظار دارند یورو ثبات و رفاهی که وعده داده است را ایجاد کند، بنابر این وظیفه ما به عنوان سیاست گذاران این است که اعتماد آنها را مجددا جلب کنیم.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34734/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.html