به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،«محمدرضا حسین زاده» با بیان اینکه برخلاف دیدگاه عمومی «بانک ها به میل خودشان به بنگاه داری روی نیاورده اند»، به ایرنا خاطرنشان کرد: اوایل انقلاب برخی شرکت ها نیازمند سرمایه گذار خصوصی بودند، اما از آنجایی که کسی پا پیش نمی گذاشت، به ناچار دولت به بانک ها حکم داد تا به سرمایه گذاری در آنها بپردازند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/219953/زیان-بانک‌ها-با-پرداخت-وام-۱۸-درصدی