اقتصاد ایرانی: مجیدرضا حریری عنوان کرد بحث تولید، اشتغال، ارز، بانک، بورس، خدمات و… معلول یک علت بزرگ تری در اقتصاد کلان ما هستند که به دلیل این که بیمار است، بیماری را در بخش های مختلف می بینیم.

وی افزود: مشکل اصلی اقتصاد ما این است که شفاف و رقابتی و آزاد نیست. این سه، مشخصه اصلی هر اقتصادی است که سالم رشد می کند. هر چقدر میزان خلوص این شاخص ها بالاتر می رود، آن اقتصاد توسعه یافته تر است. ما در این سه ضریب به شدت ضعیف هستیم.

به گزارش خبرآنلاین، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: در یک اقتصاد رانتیر، غیرشفاف و غیرآزاد هزار و یک عیب دیده می شود.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34671/%D8%B3%D9%87+%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85.html