به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،  بر این اساس هزینه جابجایی پول از این طریق اما برای بسیاری از شهروندان محل سئوال است. بر این اساس کمترین هزینه کارت به کارت به جابجایی مبالغ تا یک میلیون تومان اختصاص دارد، در این حالت هزینه ای برابر با ۵۰۰ تومان برای جابجایی پول در نظر گرفته می شود.

کارمزد کارت به کارت پول در بانک‌ها چقدر است؟

منبع خبر: http://banker.ir/news/219933/کارمزد-کارت-به-کارت-پول-در-بانک‌ها-چقدر-است؟-جدول