اقتصاد ایرانی: به گزارش مهر به نقل از سی ان بی سی، به دنبال بیانیه ترامپ، برای خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران، با بی میلی سرمایه گذاران برای تبادلات، اکثر شاخص های سهام آسیایی افت کردند.

نیکی ژاپن ۰.۳۷ درصد افت کرد و اکثر زیر شاخص ها در منطقه منفی قرار گرفتند، اما بخش های نفت و معدن کاری، بالاتر رفتند. کوسپی کره جنوبی، ۰.۱۴ درصد افت کردند. علی رغم افت کلی این شاخص، بخش های سوخت و پالایشگاهی سود کردند.

شاخص های بازار بزرگ سهام چین، نتوانستند جهت مشخصی پیدا کنند و بالا و پایین شدند. شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ حول خط صاف بالا و پایین شدند. در این شرایط هم زیرشاخص انرژی توانست ۱.۴۹ درصد جهش کند.

بازارهای سرزمین اصلی اندکی افت کردند. کامپوزیت شانگهای ۰.۲۱ درصد پایین آمد و کامپوزیت شن زن هم همین مقدار پایین آمد.

سهام اس اندپی/ای اس اکس ۲۰۰ استرالیا، ۰.۱۷ درصد رشد کرد. این درحالیست که سقوط زیرشاخص سنگین وزن مالی با رشد بخش های دیگر، به ویژه انرژی، خنثی شد.

گسترده ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه در خارج از ژاپن ام اس سی آی، ۰.۱۳ درصد پایین آمد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34695/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE.html