به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، دکتر محمدرضا حسین زاده در همایش روسای دوایر و کارشناسان روابط عمومی های سراسر کشور این بانک در بابلسر، بر توانایی کارکنان روابط عمومی به عنوان یکی از لازمه های موفقیت در ایجاد تعامل مثبت متقابل میان مدیران و کارکنان از سویی و همچنین بانک و مشتریان از سوی دیگر تاکید کرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/219924/تجهیز-روابط-عمومی‌ها-به-توانایی‌های-روز