اقتصاد ایرانی: سید کمال سید علی گفت: ترامپ نشان داد که سیاستمدار دیوانه ای است که هیچ احساس مسئولیتی نسبت به تعهدات بین المللی کشورش ندارد اما اقدام وی نباید ما را در موضع بی عملی قرار دهد.

او با تاکید بر اینکه باید خروج ترامپ از برجام را تنها خروج یک کشور از توافقی هفت جانبه دانست، اضافه کرد: واقعیت این است که وضعیت امروز ما بدتر از سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیست. آن روزها دنیا در برابر ما صف کشیده بود و پرونده ما در شورای امنیت بود اما امروز دنیا مقابل ترامپ است و آمریکا موقعیت پیشینش را در جهان از دست داده است.

به گزارش خبرآنلاین، سیدعلی با اشاره به اینکه باید اولویت بندی دقیقی برای عبور از شرایط کنونی اندیشیده شود، اضافه کرد: حمایت از کالای ایرانی از یک سو و همچنین برنامه ریزی برای افزایش صادرات از سوی دیگر مهمترین اقداماتی است که لازم است در دستور کار قرار گیرد.

او گفت: رشد صادرات غیر نفتی می تواند زمینه ورود ارز به کشور را فراهم آورد، به این ترتیب تاثیر تحریم ها تاثیر خود را از دست می دهد .

معاون اسبق ارزی با اشاره به اینکه ایران از گردنه های سخت تر از این عبور کرده است، گفت: لازم است ایران در شرایط کنونی گام به گام با پیش بینی شرایط بین المللی، تدابیر لازم را بیاندیشد.

او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اعمال محدودیت ارزی توجیه لازم و کافی دارد، اضافه کرد: با مدیریت بازار ارز لازم است موانعی در برابر خروج ارز و سرمایه ایران از کشور ایجاد شود.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34703/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7+%D8%B1%D8%A7+%D8%B3%D9%81%D8%AA+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85.html