به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، با نظرسنجی از ۱۰۰ هزار مشتری شبکه بانکی کشور در چهارمین جشنواره سالانه بانک محبوب من، بانک های محبوب مردم انتخاب شدند که بر این اساس، بانک ملت عنوان یکی از پنج بانک محبوب را به خود اختصاص داد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/219897/بانک-ملت،-بانک-محبوب-سال-۹۶-شد