به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، اکبر کمیجانی روز چهارشنبه در میزگرد رویکردهای نوین حمایت و تامین مالی بخش کشاورزی در یازدهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی درکرج افزود: در سال ۸۰ به دنبال ایجاد شرایط خاص، قانون پولی بانکی کشور کمرنگ شد و درپی آن بیش از ۲۰ درصد منابع کمیاب بانکی از مسیرنظام بانکی خارج و در اختیار سلسله نظام های بانکی و مالی مجاز و غیرمجاز قرارگرفت. 

منبع خبر: http://banker.ir/news/219901/امیدی-به-بازگشت-معوقات-کلان-بانکی-نیست