اقتصاد ایرانی: مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز مجلس در دفاع از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی افزود: جرائم اقتصادی جدید به خصوص پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی و اقتصادی کشور دارد، اهمیت این موضوع باعث شد که در بهمن ۸۶ نهاد اجرایی قانون گذاری و قضایی برای تعیین راهکارهای مبارزه با جرائم پولشویی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران دراین قانون که سال ۸۶ تصویب شد پدیده پولشویی را به عنوان جرم معرفی و مجازات هایی در نظر گرفت.
به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: دولت سال گذشته بعد از حدود یک دهه از اجرای قانون برای رفع اشکال ها و خلاهای قانونی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تقدیم مجلس کرد.
کرباسیان به اشکال های قانون فعلی که در این لایحه با همکاری مجلس برطرف شد، اشاره کرد و گفت: تناسب نداشتن جرم و مجازات ها، پیش بینی نشدن رویه های اجرایی مناسب برای توقیف اموال، تغییر در ترکیب شورای عالی در قانون فعلی و اصلاح تغییر اعضا از جمله این موارد است.
وی گفت: از سوی دیگر ضرورت داشت که در این لایحه دولت ساختار عملیاتی برای مبارزه با پولشویی تعریف کند، فعالیت های اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی منتزع و برای تامین نیازهای داخلی اصلاحاتی در قانون در نظر گرفته شود.
وی افزود: متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درمورد این لایحه مورد تایید دولت است.
کرباسیان از دست اندرکاران تهیه این لایحه، رییس جمهوری، معاون اول رییس جمهوری، رییس و معاونان قوه قضاییه، رییس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی، رییس و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و اعضای مرکز پژوهش های مجلس تشکر کرد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34679/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html