به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، سید محمد حسین رسول زاده  با اشاره به خدمات دهی گسترده بانک شهر به اهالی کتاب و کتابخوانی و ضرورت توجه به این قشر از جامعه ،گفت: این بانک با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  تسهیلات ویژه ای برای  ناشران خارجی حاضر در سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران فراهم کرده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/219852/ارایه-ارز-با-نرخ-بانک-مرکزی-به-ناشران-خارجی-نمایشگاه-کتاب