به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در حالی دولت اعتقاد دارد موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در صورت تحقق مطالبات FATF از جمله تصویب لوایح سه گانه درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی برطرف خواهد شد که روابط بانکی ایران بعد از خروج کشورمان از لیست سیاه FATF در دو سال اخیر بهبود خاصی نداشته است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/219817/بهبود-روابط-بانکی-ایران-زیر-سایه-FATF؟