به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در این جلسه که به منظور بهره برداری همزمان از چند طرح اقتصادی و زیربنایی در استان خراسان رضوی برگزار شده بود، تاکید کرد: بانک ها ستون فقرات توسعه اقتصادی هستند و توسعه اقتصادی را بدون بانک ها نمی توان متصور شد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/219821/همکاری-بانک-ملی-و-استانداری-خراسان