به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک، چند ماه پیش بود که بانک مرکزی در بخشنامه ای که نارضایتی های بسیاری نیز در بر داشت اعلام کرد تسویه سامانه پایا یک بار در روز انجام می شود.

زمان تسویه در هر روز نیز بین ساعت ۱۶ تا ۱۷ انجام می گرفت و اگر پس از این زمان انتقال وجه پایا از طریق همراه بانک ارسال می شد در ساعت ۱۷ روز بعد به بانک مقصد واریز می شد.

این دستورالعمل نارضایتی های بسیاری را در بین استفاده کنندگان از سامانه پایا ایجاد کرده بود.

البته بانک مرکزی اعلام کرده بود که بزودی تسویه سامانه پایا دو بار در روز انجام خواهد شد.

این دستورالعمل چند روزی است که اجرایی شده و تسویه سامانه های پایا دو بار در یک روز انجام می شود.

اگر بین ساعت ۱۷ بعدازظهر تا ساعت ۴ صبح انجام شود حدود ساعت ۵ صبح در بانک مقصد به حساب واریز می شود.

به گزارش اخبار بانک، همچنین اگر بین ساعت۵ صبح تا ۱۶ عملیات پایا انجام شود حدود ساعت ۱۷ به حساب مقصد واریز خواهد شد.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/60399/تسویه-سامانه-پایا-2-بار-یک-روز