اقتصاد ایرانی: ایالت کالیفرنیا امریکا توانسته با پشت سر گذاشتن بریتانیا به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.

به گزارش تعادل به نقل از بسی ان بی سی، تولید ناخالص داخلی امریکا در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی با ۱۲۷ میلیارد دلار افزایش به ۲.۷ تریلیون دلار رسیده و این در حالی است که تولیدات اقتصاد بریتانیا به دلیل نوسان نرخ ارز در مدت مشابه به تدریج کوچک تر شده است. 

طبق آمارهای منتشر شده فدرال، کالیفرنیا با ۴۰ میلیون نفر جمعیت، خانه «سیلیکون ولی» قطب تکنولوژی جهان و هالیوود و یکی از قطب های مهم کشاورزی امریکا به شمار می رود.

آمارها نشان دهنده چرخش بزرگی در وضعیت اقتصادی این ایالت پس از رکود بزرگ جهانی است.

ایرنا آسموندسن از کارشناسان ارشد اقتصادی وزارت دارایی ایالت کالیفرنیا می گوید: «جز کشاورزی عملکرد همه بخش های اقتصادی به افزایش تولید ناخالص داخلی کالیفرنیا منجر شده اند. خدمات مالی و املاک ۲۶ میلیارد دلار از این رشد را تامین کرده اند و پس از آنها بخش اطلاعات قرار دارد که دربردارنده شرکت های تکنولوژی زیادی است و ۲۰ میلیارد دلار از رشد را تامین کرده است؛ پس از آن بخش تولید با ۱۰ میلیارد دلار قرار دارد.»

کالیفرنیا آخرین بار سال ۲۰۰۲ پنجمین اقتصاد بزرگ جهان بود اما تا ۲۰۱۲ به رده دهم سقوط کرد. از زمان رکود بزرگ تاکنون بزرگ ترین ایالت امریکا ۲ میلیون شغل ایجاد کرده و ۷۰۰ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی خود افزوده است. تولیدات اقتصادی کالیفرنیا در حال حاضر تنها کمتر از خود امریکا، چین، ژاپن و آلمان است. این ایالت ۱۲ درصد جمعیت امریکا را دارد، اما در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ نقش ۱۶ درصدی از کل اشتغال زایی در امریکا داشته است. در همین دوره زمانی سهم این ایالت از اقتصاد ملی امریکا به ۱۴.۲ درصد افزایش یافته است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34660/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7+%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AF.html