اقتصاد ایرانی: این کارشناسان اعلام کردند درصورت مدیریت مصرف این میزان ممکن است تا ۹۰ روز نیازهای استرالیا در مورد سوخت را پاسخ دهد اما در مجموع این شرایط در روزهای آتی بدتر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، سیدنی مورنینگ هرالد دراین زمینه نوشت: هشدارها در مورد دریای جنوبی چین نیز ممکن است موجب اختلال در عرضه سوخت در استرالیا شود و همین امر سبب شده تا دولت ترنبول را مجبور به بازنگری در وضعیت ذخایرسوخت این کشور کند.
جاش فریدنبرگ ‘وزیر محیط زیست و انرژی استرالیا نیز دراین زمینه روز دوشنبه گفت: ذخایرنفت خام استرالیا تنها برای ۲۲ روز، گازمایع ال پی جی برای ۵۹ روز، بنزین ۲۰ روز، نفت خام ۲۲ روز، سوخت هواپیما ۱۹ روز و دیزل هم ۲۱ روز است.
وی افزود: به همین دلیل استرالیا اقدام به ارزیابی امنیتی از وضعیت ذخایر ملی انرژی خود کرده است.
دولت استرالیا آخرین بار در سال ۲۰۱۱ اقدام به ارزیابی وضعیت انرژی دراین کشور کرد و گفت ذخایر انرژی کانبرا صرفا نیازهای ۹۰ روز این کشور را پاسخگوست.
این مقام استرالیا تاکید کرد دولت ترنبول با توجه به وضعیت بازار عرضه و تقاضای انرژی در جهان سیاست های این کشور در زمینه نگهداری منابع انرژی را مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گفته وی، استرالیا بیشتر منابع مورد نیاز انرژی برای مصرف داخلی را از خاورمیانه تهیه می کند و درعین حال تنش ها در آبهای دریای جنوبی چین مسیرهای ترانزیت انرژی به سمت استرالیا را تحت تاثیر قرار می دهد.
وزیر محیط زیست و انرژی استرالیا گفت که این کشور درصدد است تا میزان ذخایر انرژی خود را تا سال ۲۰۲۵ به بیش از ۹۰ روز افزایش دهد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34663/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7+%DB%B5%DB%B0+%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.html