به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب سیما با اشاره به اینکه به همه وارد کنندگان و کسانی که نیاز ارزی دارند ارز به نرخ مصوب می دهیم، اظهارداشت: التهاب و فشار کاذبی که در بازار احساس می شود مربوط به نیازهای اندکی است که هنوز به سبب برخی از نواقص در سیستم پاسخ داده نمی شود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/219797/کوچه-پس-کوچه‌ها،-واقعیت-ارزی-کشور-نیست