به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، محمد قاسم پناهى قائم مقام سازمان امور مالیاتى کشور در مورد اخذ مالیات از دارایى‌هاى مازاد بانکها گفت: موضوع اخذ مالیات بر دارایىهاى بانکها بر اساس قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس صورت مى‌گیرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/217020/اخذ-مالیات-از-اموال-مازاد-بانک‌ها-قانونی-است