اقتصاد ایرانی: گزارش میدانی نشان می دهد بخش عمده ای از شعبات بانک ها، هم شعب بانک های خصوصی و هم شعب بانک های دولتی، از دریافت درخواست تسهیلات خرید خودرو امتناع کرده و اعلام می کنند فعلا پذیرش درخواست در این بخش را نداریم.

در عین حال بسیاری از متقاضیان با تاکید بر اینکه حتی تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی بسیار اندک است، با این حال عدم دسترسی به همین مبلغ می تواند زمینه را برای تداوم رکود در این بازار فراهم کند.

پیش از این با افزایش قابل توجه قیمت خودروها و فاصله تسهیلات مسکن با قیمت این کالا در بازار، پیشنهاداتی در خصوص افزایش سقف تسهیلات ارائه شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، کارمزد تسهیلات خرید خودرو ۱۸ درصد است، اما برخی بانک ها اعطای آن را منوط به سپرده گذاری کرده و برخی دیگر بدون سپرده گذاری اعطای تسهیلات را در دستور کار دارند.

بازار خودروی دست دوم ایران مدتی طولانی است که در رکود است. برخی معتقدند با توجه به وجود تقاضا در بازار خودروی صفرکیلومتر نیازی به افزایش سقف تسهیلات از سوی متولیان احساس نمی شود.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34276/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF.html