اقتصاد ایرانی: در جریان معاملات امروز بازار سرمایه و بعد از گذشت یک روز از آغاز اجرای یکسان سازی نرخ ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی، شاخص رشد داشت.

به گزارش مهر، بر این اساس، شاخص بورس با فراز و فرودهای بسیار از آغاز معاملات امروز، با ۱۱.۷۵ واحد رشد، به ۹۶ هزار و ۷۵۹ واحد رسید.

حجم معاملات تا لحظه انتشار این خبر (۱۱:۰۲) ۲۴۷ میلیون سهم را به ارزش ۴۲۵ هزار و ۸۷ میلیون ریال شامل می شود.

در این میان ۲۲ هزار و ۱۵۷ معامله صورت گرفته که ارزش بازار را به ۳ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۸۷۲ میلیارد ریال رسانده است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34297/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2+%D9%88+%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8+%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D8%AA%DA%A9+%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C.html