اقتصاد ایرانی: به گزارش مهر، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز و مدیریت بازار ارز، مطالب ذیل را در خصوص قراردادهای تأمین مالی (فاینانس) به اطلاع می رساند:

۱. تمام پرداخت های مربوط به قراردادهای فاینانس (اعم از پیش پرداخت، بازپرداخت هزینه ها و غیره) از این تاریخ بر اساس نرخ جدید (در حال حاضر بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال یا معادل آن به سایر ارزها) انجام خواهد شد.

۲. در رابطه با فاینانس های مربوط به طرح های دولتی، ضروری است تمهیدات و هماهنگی های لازم با سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه ذیربط برای انجام پرداخت ها بر اساس نرخ فوق به عمل آید.

۳.در رابطه با طرح های ارز آور، مجری طرح موظف به تأمین ارز مربوطه برای انجام پرداخت ها می باشد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34313/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D8%B4%D8%AF.html