به گزارش بورس نیوز، پس از پایان رای گیری در شورای شهر تهران اعضای شورای شهر تهران با اکثریت آرا به ابقای نجفی در سمت شهرداری رای مثبت دادند.

بر اساس گزارش ایسنا، در این رای گیری ۲۰ عضو شورا حاضر بودند که ۱۶ نفر با استعفا مخالفت کردند و ۴ نفر نیز موافق استعفا بودند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/174792/نجفی-شهردار-ماند