جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از هیات مدیره ناشر کنتور سازی و سایر متهمان این پرونده به خبرنگار بورس نیوز گفت: قرار وثیقه جدید برای اعضای هیات مدیره این شرکت در حالی صادر شده که برای حسابرس و سایر متهمان آنچه که اهمیت دارد عنوان اتهامی آن‌ها است در مقابل برای هیات مدیره میزان وثیقه در قرار صادر شده اهمیت دارد به عبارت دیگر اگر اعضای هیات مدیره به عنوان شریک جرم تلقی شوند میزان وثیقه آنان مهم است.

معاون حقوقی سازمان بورس در حالی جزییات بیشتری از پرونده کنتور سازی را اعلام نکرده که طی روزهای قبل ، مدیر حقوقی و انتظامی سازمان بورس به وبسایت اطلاع رسانی سازمان بورس گفته بود:« بازپرس دادسرا برای هر یک از اعضای هیات مدیره کنتورسازی ۱۲۵ میلیارد تومان قرار وثیقه صادر کرده و این اعضا به دلیل عدم  پرداخت این مبلغ روانه زندان شدند و هم اکنون در بازداشت به سر می‌برند.»

به گفته محمدعلی شیری زاده ، سازمان بورس در ۳ شهریور ۹۵ این شکایت را مطرح کرده که در نهایت منجر به بازداشت همه اعضای هیات مدیره آن شده است.

با این همه مدیر حقوقی و انتظامی سازمان بورس در پاسخ به بورس نیوز در مورد میزان وثیقه و اتهام حسابرس و سایر متهمان با بیان اینکه در شرایط فعلی نمی توان در این باره صحبت کرد ، از اعلام جزئیات این پرونده طفره رفته و آنرا به روزهای آینده موکول کرد.

براساس این گزارش بازپرس دادسرا در حالی پیش از این با صدور وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای ع.ع و ناتوانی از تودیع آن، وی را در حدود ۱۹ ماه قبل روانه زندان اوین کرده بود که با صدور قرار وثیقه ۱۲۵ میلیارد تومانی برای همه اعضای هیات مدیره این شرکت ، این مبلغ را برای مدیر عامل “آکنتور” کاهش داده است.

گفته می‌شود برای دیگر متهم این پرونده که ادعای اجرای طرح صندوق‌های فروشگاهی را داشته و هر گونه مراوده با کنتور سازی را انکار کرده نیز قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.
گفتنی است پس از اعتراض یکی از اعضای هیات مدیره کنتور سازی به قرار صادر شده ، هم اکنون این رقم برای وی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

به جز مدیر عامل بازداشت شده شرکت مذکور، همه اعضای هیات مدیره و سایر متهمان پرونده با تودیع وثیقه هم اکنون آزاد هستند .

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/174845/اعلام-آخرین-وضعیت-پرونده-ناشر-کنتورسازی-وثیقه-متهمان-و-هیات-مدیره-مشخص-شد