سود بانک های بزرگ چینی در سال ۲۰۱۷ میلادی به اعتبار رشد اقتصادی این کشور با افزایش قابل توجهی روبرو شد. 

به گزارش عرب نیوز، بانک صنعتی و بازرگانی چین که بزرگترین بانک به لحاظ مجموع دارایی در جهان است، اعلام کرد که سود آن در سال گذشته میلادی به لطف رشد اقتصاد داخلی چین با افزایش روبرو شده؛ این در حالی است که کارشناسان اقتصادی چین بر این باور هستند با اجرای سیاست های بازدارنده اعتباری که سد راهی برای وام اعطای های بد و پُرخطر خواهد بود، سود بانک های چینی بیشتر هم خواهد شد.  

در همین حال سود بانک صنعتی و بازرگانی چین در سال ۲۰۱۷ میلادی با ۲.۸ درصد رشد به ۲۸۶.۰۵ میلیارد یوآن معادل ۴۵ میلیارد دلار رسید. همچنین سود بانک کشاورزی چین هم با ۴.۹ درصد افزایش به ۱۸۲.۹۷ میلیارد یوآن رسید.

بر همین اساس، انتظار می رود درآمد بانک چین و بانک احداث چین هم روند صعودی داشته باشد. بر پایه این گزارش، پیش بینی از رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی ۶.۹ درصد که از سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد برای اولین بار صعودی ارزیابی می شود.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/59478/سود-بانک-های-چینی-لطف-رشد-اقتصادی-جهش-زد