به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، حیدرمستخدمین‌حسینی کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با ایلنا، در مورد سیاستهای اقتصادی دولت در سال گذشته و قول‌ها و وعده‌ها گفت: نمی‌توان حرفی‌زد و به آن عمل نکرد زیرا موضوعات اقتصادی به خودی خود حل شدنی نیستند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216586/۳-سناریوی-بانک-مرکزی-شکست-خورد