اقتصاد ایرانی: فربد زاوه در اظهار داشت: صنعت خودرو در ایران از بیماری مزمن دخالت دولتی به شدت رنج می برد. این رویه مدیریتی و تلاش بر حفظ آن، مهم ترین عامل عدم رشد و توسعه واقعی و پایدار است.

وی افزود: وقتی بنا نیست حیات و سودآوری در فضای رقابتی بازار تعیین تکلیف شود و می شود با کمک فشارهای دولتی به بهانه مفاهیمی مانند خودکفایی و اشتغال و ارزبری، شرایط را به گونه ای تغییر داد که به ظاهر صنعت سودآور باشد و نیازی به دینامیک بودن مجموعه ها و حرکت در راستای توسعه واقعی و توجه به فرایندهای تحقیق و توسعه و نوآوری و تداوم سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرآنلاین، این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: در این مدل مدیریتی تنها لازم است مدیریان ارشد دولتی، با آمار و ارقامی که ممکن است با واقعیات هم فاصله قابل توجه ای داشته باشند، راضی شوند و نقش مصرف کننده و مشتری در آن ناچیز است.

زاوه متذکر شد: بر این اساس، در گذر زمان، فاصله صنعت با وضعیت روز آن در دنیای خارج آن قدر زیاد می شود که دیگر چاره ای جز بستن کامل بازار و ممنوعیت واردات و رقابت و یا افزایش شدید تعرفه کالای ورودی باقی نمی ماند. روندی که سال هاست شاهد آن هستیم.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34160/%D8%B1%D9%86%D8%AC+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86+%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C.html