به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، هرچند ساماندهی موسسه های غیرمجاز از سال ۱۳۸۶ با اجرای آیین نامه های قانون بازارهای غیرمتشکل پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت اما ۲ دهه گذشت تا این برنامه به ثمر بنشیند. 

منبع خبر: http://banker.ir/news/216581/پرونده-موسسه-های-غیرمجاز-بسته-شد