به گزارش بورس نیوز در این رتبه بندی از میان ۱۰۷ شرکت کارگزاری فعال در بورس
تهران سه شرکت کارگزاری صبا تأمین وابسته به سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ،کارگزاری
مفید وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و کارگزاری بانک رفاه کارگران از شرکت‌های
تابعه شستا بیشترین ارزش خرید و فروش دارایی‌های مالی را در این بازار به نام خود
ثبت کرده‌اند.

بر این اساس شرکت کارگزاری صبا تأمین با ۱۲ هزار و ۱۲۸ میلیارد و ۴۳ میلیون
تومان خرید و فروش سهام و سایر دارایی‌های مالی در سال قبل بیشترین ارزش معاملات
صورت گرفته اعم از معاملات خرد و بلوک ،عمده و سایر ابزارهای مالی را به خود
اختصاص داده است.

شرکت کارگزاری مفید نیز با ۶ هزار و ۶۳۲ میلیارد و ۳۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار
تومان ارزش معامله در دوره مذکور رتبه دوم بیشترین ارزش خرید و فروش سهام و سایر
اوراق مالی قابل معامله در بورس تهران را کسب کرده است. عمده این رقم ناشی از ارزش
معاملات الکترونیکی این کارگزاری به ارزش بیش از ۵ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بوده
است.

همچنین ارزش معاملات صورت گرفته در شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران در این
دوره زمانی به ۵ هزار و ۸۷۲ میلیارد و ۹۷ میلیون تومان بالغ شده که این رقم ناشی
از ارزش معاملات عمده معادل بیش از ۲ هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۲۹۴ میلیون تومان بوده
است.

کمترین ارزش معاملات صورت گرفته تا پایان اسفند ماه پارسال نیز به شرکت
کارگزاری شاخص سهام معادل با ۳۰ میلیارد و ۴۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اختصاص
داشته است.

در رتبه دوم نیز شرکت کارگزاری ایران سهم توانسته ارزشی بالغ بر ۶۱ میلیارد و
۹۲۷ میلیون و۳۰۰ هزار تومان خرید و فروش انواع سهام و اوراق مالی قابل معامله را برای
خود محقق سازد.

رتبه سوم کمترین ارزش معاملات کارگزاری‌ها در بورس تهران اما به شرکت کارگزاری
دنیای نوین با ارزش معامله ۶۲ میلیارد و ۴۷۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اختصاص یافته
است . این شرکت کارگزاری در دوره زمانی مذکور از معاملات الکترونیکی در بازار سهام
برخوردار نبوده است.

بر اساس این گزارش عمده ارزش معاملات سه شرکت کارگزاری که کمترین ارزش معاملات
را در بورس تهران به خود اختصاص داده‌اند ناشی از معاملات عادی خرد و بلوک سهام و
حق تقدم طی دوره زمانی فوق است.

به گزارش بورس نیوز ، ۱۰۷ شرکت کارگزاری فعال در بورس تهران طی ۱۵ میلیون و
۵۶۳ هزار و ۹۲۲ دفعه معامله در سالی که گذشت معادل ۱۲۸ هزار و ۶۲۳ میلیارد و ۹۱۵
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سهام و اوراق مالی قابل معامله را خرید و فروش کردند که ۱۹٫۸
درصد از این رقم ناشی از معاملات الکترونیکی و اندکی بیش از ۵۰ درصد ناشی از
معاملات عادی خرد و بلوک سهام بوده است.

همچنین ۱۳٫۱ درصد از این رقم به معاملات عمده اختصاص پیدا کرد و ۱۶٫۲درصد از
کل معاملات صورت گرفته نیز ناشی از
معاملات سایر ابزارهای نوین مالی بود.

بطور کلی طی دوره مذکور ارزش خرید سهام خرد و بلوک از سوی شرکت‌های کارگزاری
از طریق مکانیزم الکترونیکی بالغ بر ۱۱ هزار و ۹۰۹ میلیارد و ۶۱۳ میلیون و ۹۰۰
هزار تومان بوده در حالیکه ارزش فروش بر اساس این روش معادل با ۱۳ هزار و ۵۸۷
میلیارد و ۹۶۲ میلیون و یکصد هزار تومان بوده است.

به گزارش بورس نیوز ارزش خرید عادی سهام خرد و بلوک در شرکت‌های کارگزاری بیش
از ۵۲ درصد از کل ارزش خرید صورت گرفته در این بازار معادل با ۶۴ هزار و ۳۱۱
میلیارد و ۹۵۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است اما در مقابل ارزش فروش عادی سهام خرد
و بلوک صورت گرفته اندکی بیش از ۴۹ درصد می‌باشد.

بر این اساس از کل معاملات صورت گرفته در دوره زمانی فوق ۲۸ درصد معاملات خرد
و بلوک به صورت الکترونیکی در شرکت‌های کارگزاری صورت گرفته که در این بین فروش از
خرید سهام با این روش اندکی بیش از سه درصد بالاتر بوده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/174635/جزییات-آخرین-رتبه-بندی-کارگزاری‌های-فعال-بورس-تهران-سهم-28-درصدی-معاملات-برخط-در-سال-96