بلومبرگ گزارش داد؛ بررسی های اخیر نشان می دهد که بزرگترین بانک های مرکزی جهان با توجه به در پیش گرفتن سیاست حمایتی دولت آمریکا در حال کاهش تمرکز خود بر روی دلار به عنوان ذخایر اصلی ارز و تغییر ذائقه از دلار به یورو هستند.  

در حال حاضر تقریبا ۶۴ درصد از ذخایر ارزی جهان را دلار به خود اختصاص می دهد و گزارشات ارسالی حاکی از آن دارد که شرایط خرید یورو توسط بانک های مرکزی جهان رو به بهبود است.

بر همین اساس به گفته برخی از تحلیل گران وال استریت به دنبال افزایش سیاست حمایتی آمریکا، شرایط برای خرید یورو بهتر شده و انتظار می رود که در ۲ سال آینده، ۵۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارز جهانی به یورو تبدیل شود که این به معنی رشد ۲۵ درصدی سهم یورو در سهم ذخایر ارزی جهان است.

بر پایه این گزارش، سهم دلار در ذخایر ارزی جهان ۱۱.۳ تریلیون دلار است و تغییر جزیی به سمت تنوع بخشیدن در ذخایر ارزی جهان و نیز مقابله کشورها با سیاست تجاری ترامپ می تواند عواقب بزرگی را به دنبال داشته باشد.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/59463/تغییر-ذخایر-ارزی-بانک-های-مرکزی-جهان-دلار-یورو