مدیر عامل
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز بازاریابی چشم انداز
بازار های جهانی کالایی با توجه به جنگ تجاری که بین آمریکا و چین و حتی اروپا
گفت: تجربه نشان می دهد در دوره هایی که جمهوری خواهان در آمریکا بر مسند قدرت
بوده اند، رشد تقاضا منجر به رونق و شکوفایی در بازارهای جهانی شده است که این
اتفاق از آغاز ریاست جمهوری ترامپ مشهود بوده و تداوم نیز خواهد یافت
.

بهادر شمس
ادامه داد: همچنان که شاهد هستیم قیمت کامودیتی ها از فولاد، سنگ آهن و زغال سنگ و
حتی قیمت جهانی نفت نیز روند صعودی داشته و می توان پیش بینی کرد که قیمت ها سال
جاری نیز روند افزایشی خود را ادامه خواهند داشت
.

این کارشناس بازار سرمایه افزود:
البته اکنون شاهد تورم جهانی هستیم و این مسئله بطور طبیعی بازار سرمایه و شرکت
های صادرات محور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد
.

وی ادامه داد:
پیش بینی می شود همانگونه که در سال گذشته شاهد رشد قیمت سهام گروه معدنی ها و فلزات
اساسی در کنار استراحت برخی دیگر از گروه
های پیشرو در بازار سهام بودیم، امسال نیز سهام این گروه ها با رشد قیمتی خوبی
همراه خواهند بود و می توان به تحرک در یک یا چند گروه پیشرو امیدوار بود
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/174606/تاثیر-سایه-تورم-جهانی-بر-بازار-های-سرمایهبررسی-گروه-های-پیشرو-بازار-سهام-در-سال-97