اقتصاد ایرانی: هادی زنوز اقتصاددان با اشاره به اینکه در حوزه تولید داخلی اختلاف نظر بین استراتژیست های صنعتی و لیبرال ها از قدیم الایام وجود داشته و دارد،اظهارداشت: «البته نقطه اشتراک این دو گروه این است که هر دو گروه پذیرفته اند که اگر حمایت از صنعت داخلی بی دریغ، دائمی و بلاتبعیض باشد به رانت جویی غیرمولد و اختلال در نظام قیمت می انجامد.»

او اضافه می کند: «دقت کنید ما همزمان با کره صنعت خودرو را شروع کردیم؛ صنعت خودروی کره امروز تحت حمایت دولت این کشور نیست و صادرات هیوندایی و چند کارخانه کره ای دنیا را گرفته و روی پای خود ایستاده اند، اما ما بعد از ۴۰ سال هنوز ۸۰ درصد حمایت تعرفه ای از صنعتی می کنیم که ورشکسته و وابسته است.»

به گزارش خبرآنلاین، این اقتصاددان عنوان کرد: «هر حمایتی به زیان مصرف کننده و به نفع تولیدکننده است، منتها مساله این است که این حمایت به چه قصدی انجام می گیرد؟ آیا دائمی است؟ بلاتبعیض است؟»

زنوز گفت: «تجربه کشورهای تازه صنعتی شده نشان می دهد در جاهایی که حمایت ها هوشمندانه، گزینشی و موقت بوده، موفق هم بوده است».

او اضافه کرد: «کره از صنایع خود دفاع کرده است، ولی به صادرات واداشته است که در صورت عدم صادرات، حمایت را قطع خواهد کرد. در واقع حمایت را مشروط به صادرات کرده است. در گذر زمان وقتی دیده در صنعت نساجی مزیت ندارد اجازه ورشکستی داده و روی خودرو متمرکز شده است. با بالغ شدن خودرو، سراغ الکترونیک رفته و کم کم حمایت را قطع کرده است. اقتصادش هم آزاد و عضو سازمان تجارت جهانی هم هست.»

او راهکار توسعه صنعتی و حمایت از تولید داخلی را نرخ ارز تنظیم عنوان کرد و گفت: «حتما باید تعرفه داشته باشیم، گزینشی و مشروط به عملکرد و موقت برای برخی از صنایع و نه برای همه.»

این اقتصاددان متذکر شد: «نکته بعدی این است که یکسری نهاده ها است که جنبه استراتژیک دارد و در ایران دولت متولی آن است. دولتی که غیرمسئول است خودش این موارد را رها می کند و تولیدکننده را بدبخت می کند. به لحاظ خوراک دام و طیور، وابسته هستیم و باید واردات داشته باشیم. به لحاظ برخی از نهاده های کشاورزی باید واردات داشته باشیم. به لحاظ تعداد کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید واردات داشته باشیم.»

زنوز گفت: «پس تنظیم برخی از کالاهای اساسی وارداتی و نهاده های استراتژیک به عهده دولت اسـت. باید به تجارت خارجی نظم و نســقی داد. نرخ ارز را باید درست کنیم، تعرفه ها را به آن سبک اصلاح کنیم و واردات را باید مدیریت کنیم. اگر این کارها را انجام دهیم، مصرف کننده داخلی دچار مضیقه نمی شود.»

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34142/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%BA+%D8%A7%D8%B2+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA+%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html