به گزارش اخبار بانک، هیات وزیران در جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۶) الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای تمام اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶ تصویب کرد:

مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی  آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی موضوع تصویب نامه مورخ ۱ بهمن ۱۳۹۲ و اطلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۷ تمدید می شود.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/59455/کارت-های-ملی-یک-سال-دیگر-امور-بانکی-اعتبار