اقتصاد ایرانی: محمدقلی یوسفی درباره تاثیر بسته سیاستی بانک مرکزی برای مهار بازار ارز اظهارداشت: «بی ثباتی که در زمینه بگیر و ببند در بازار ارز و صرافی ها انجام شد، شرایط و نااطمینانی را تشدید کرده و متاسفانه این نوع بگیر و ببندها نشان می دهد که نرخ های اعلام شد در بازار دستوری است.»

او افزود: «متاسفانه دولت قصد دارد با توسل به زور بحران را حل کند در حالی که این سیاست ها تنها مشکلات را به تعویق می اندازد.»

به گزارش خبرآنلاین، این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «بسته هایی که از سوی بانک مرکزی نیز ارائه شده بی اساس است و مشخص نشده که قرار است بانکها این سودها را از کدام منبع پرداخت کنند و در نتیجه این موضوع باعث به تعویق انداختن بحران پولی و بانکی در کشور می شود و کسری بودجه را بالا می برد.»

او اضافه کرد: «به طور قطع این راهکارها مشکلات را عمیق تر خواهد کرد و باعث انباشتگی بحران خواهد شد.»

یوسفی تاکید کرد: «به نظر می رسد دولت سیاست هایش را به گروگان گذاشته و سیاست هایی را دنبال می کند که به هیچ عنوان ارتباطی با وضعیت اقتصادی ایران ندارند.»

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34134/%D8%A8%D8%A7+%D8%B2%D9%88%D8%B1+%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D8%B1%D8%A7+%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84+%DA%A9%D8%B1%D8%AF.html